KV°projekty - odbor strategií a dotací MMKV

Pro tento výběr není žádný projekt

Vítejte na webových stránkách, které vám poskytnou základní informace o strategickém rozvoji města Karlovy Vary. Zejména zde najdete informace o rozvojových projektech, které město  realizuje s využitím různých dotací. Tyto webové stránky jsou spravovány Odborem strategií a dotací (OSD) Magistrátu města Karlovy Vary.

OSD byl zřízen za účelem komplexního strategického rozvoje města. Svou činností přispívá k realizaci urbánního (tj. městského) rozvoje prostřednictvím přípravy a tvorby strategických rozvojových dokumentů města a jejich následného naplňování a vyhodnocování. Za tímto účelem také vytváří diskusní platformy na místní úrovni a účastní se pracovních skupin na úrovni regionální, národní i evropské. Tím se chce stát město aktivním účastníkem debat na téma strategického rozvoje a dotační politiky. V oblasti strategického plánování a řízení město realizuje projekt "místní Agenda 21", jehož smyslem a cílem je strategický rozvoj neřídit "od stolu", nýbrž tzv. komunitním způsobem, zapojením široké veřejnosti.

Odbor strategií a dotací uceleně řeší proces využívání evropských dotací, ale i národních dotačních programů. Z tohoto důvodu vede OSD zásobník projektových záměrů a zároveň aktivně vyhledává možnosti různých zdrojů financování. Nezbytnou součástí je tedy spolupráce odboru s ostatními útvary města, ale také s dalšími subjekty, které ve městě působí. Hlavní činností je tedy zajištění dotačních prostředků na projekty, které město realizuje. Proces administrace dotací je podstatně delší než proces samotné realizace projektů. Proto jsou pracovníci OSD u projektů od jejich samotného zrodu (od identifikace prvotního záměru), přes jeho přípravu, realizaci, až po dobu, kdy již projekt žije vlastním životem a je potřeba pečovat o udržení výstupů z projektu. Pracovníci OSD jsou tedy projektovými manažery, kteří koordinují práci celého projektového týmu a úzce spolupracují s odbornými garanty jednotlivých projektů.

Věříme, že na těchto stránkách naleznete užitečné informace o rozvoji Statutárního města Karlovy Vary.