Veřejná projednání – diskusní fóra městských částí k problematickým oblastem rozvoje města

V rámci projektu „Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary“, na který město v roce 2010 získalo dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, bylo nastartováno opatření k zefektivnění správy města ve vztahu k jeho okrajovým částem a posílení pocitu sounáležitosti občanů těchto částí s Karlovými Vary. Úkolem projektu bylo zahájit komunikaci s obyvateli o dalších rozvojových programech těchto částí a o způsobu jejich participace na správě města. Vedení města si stanovilo jako jeden z cílů rozhodování o věcech veřejných s občany, a proto od roku 2011 probíhá každoročně série 7 diskusních fór:

  • Stará Role, Počerny
  • Bohatice
  • Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky
  • Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice
  • Tuhnice, centrum, lázeňská část
  • Rybáře
  • Sedlec, Rosnice

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 7.5.2021