ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce vzduchotechniky v objektu tělovýchovy

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
5 567 550,10 Kč
Celkové výdaje projektu
7 953 643,00 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Předmětem projektu je rekonstrukce vzduchotechniky v pavilonu tělesné výchovy Základní školy Krušnohorská v Karlových Varech. Předkládaný projekt navazuje na již realizované projekty zateplení a vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská (5.1a a 5.1b). Tento projekt řeší výměnu dvou již nevyhovujících vzduchotechnických jednotek u bazénu a bazénových šaten včetně sprch a realizuje novou vzduchotechniku v malé a velké tělocvičně zatepleného objektu tělovýchovy školy.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010421.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Napište nám váš názor