ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce vzduchotechniky v objektu tělovýchovy

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Předmětem projektu je rekonstrukce vzduchotechniky v pavilonu tělesné výchovy Základní školy Krušnohorská v Karlových Varech. Předkládaný projekt navazuje na již realizované projekty zateplení a vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská (5.1a a 5.1b). Tento projekt řeší výměnu dvou již nevyhovujících vzduchotechnických jednotek u bazénu a bazénových šaten včetně sprch a realizuje novou vzduchotechniku v malé a velké tělocvičně zatepleného objektu tělovýchovy školy.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010421
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 953 643,00 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 5 567 550,10 Kč, 70 %
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 2 386 092,90 Kč, 30 %
Název příjemce podpory: Statutární město Karlovy Vary
Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 28. 1. 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.