Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního města Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
69.275.000,- Kč
Celkové výdaje projektu
81.500.000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Cílem projektu bylo vybudování moderní optické sítě města Karlovy Vary a propojení příspěvkových organizací včetně základních škol, zvýšení bezpečnosti dat a informací v rámci jednotného systému řízení přístupových práv, zajištění větší transparentnosti chodu úřadu díky centrálnímu úložišti dat a centrální archivaci emailové komunikace, a v neposlední řadě trvalá záchrana listinných fondů regionálního kulturního dědictví – ochrana historické dokumentace před jejím znehodnocením pomocí digitalizace.

Tento cíl byl naplněn díky vytvoření komunikační infrastruktury (v projektu zkracováno KI, nebo alternativně Metropolitní síť), identity a access managementu (IAM), provedení digitalizace stavebního archívu a jeho komplexní integrace s informačními systémy (DIG), implementace datového úložiště (STOR), systému řízení dokumentů (DMS) a v neposlední řadě zpracování bezpečnostní strategie tak, aby byla vytvořená informační infrastruktura implementována do chodu úřadu a byla rovněž kompatibilní s národní infrastrukturou (např. s KIVS – Komunikační infrastrukturou veřejné správy, základními registry, Registrem práv a povinností a v souladu s právními předpisy).

Časově nejnáročnější byla digitalizace stavebního archivu, kde bylo naskenováno a v digitální podobě uloženo téměř 3,6 milionu stránek velikosti A4, včetně citlivých starých dokumentů značné kulturní hodnoty. Obyvatelé města pocítí výsledky projektu hlavně v oblasti zlepšení komunikace s magistrátem a v rychlejší dostupnosti informací při vyřizování záležitostí na městském úřadu.

Všechny organizace města sdílejí nejen vytvořenou komunikační infrastrukturu, ale také například internetovou konektivitu či vybrané síťové služby, jejichž portfolio se tak může do budoucna podle potřeb rozšiřovat.

Další informace na www.mmkv.cz.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/09.07390

 

 

Napište nám váš názor