Zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Cílem projektu byla realizace stavebně technických úprav objektu mateřské školy v Karlových Varech – Východní ulici dosáhnout snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosáhnout úspory provozních (veřejných) nákladů vlastníka Města Karlovy Vary. Prostřednictvím projektu došlo k zateplení všech obvodových vnějších stěn zateplovacím systémem tloušťky 140 mm, v ostění a v nadpraží tl. 40 cm. Zateplení soklu bylo řešeno pomocí soklové desky tl. 120 mm. Výplně otvorů jsou plastové výrobky z pětikomorových značkových profilů s celoobvodovým kováním a mikroventilací. Zasklení je navrženo izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla do 1,2 W/K.m2. Výplně otvorů z luxfer a kopilitových dílců byly vybourány a nahrazeny dělenými okny se spodní pevnou výplní z matného bezpečnostního skla a horního výklopného okna.

Realizace projektu: červen 2013 – říjen 2013
Celkové náklady projektu: 5,5 mil. Kč
Dotace: 2,9 mil. Kč

 

Zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6