Zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
5 500 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
2 900 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Cílem projektu byla realizace stavebně technických úprav objektu mateřské školy v Karlových Varech – Východní ulici dosáhnout snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosáhnout úspory provozních (veřejných) nákladů vlastníka Města Karlovy Vary. Prostřednictvím projektu došlo k zateplení všech obvodových vnějších stěn zateplovacím systémem tloušťky 140 mm, v ostění a v nadpraží tl. 40 cm. Zateplení soklu bylo řešeno pomocí soklové desky tl. 120 mm. Výplně otvorů jsou plastové výrobky z pětikomorových značkových profilů s celoobvodovým kováním a mikroventilací. Zasklení je navrženo izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla do 1,2 W/K.m2. Výplně otvorů z luxfer a kopilitových dílců byly vybourány a nahrazeny dělenými okny se spodní pevnou výplní z matného bezpečnostního skla a horního výklopného okna.

 

 

Napište nám váš názor

Zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6