Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště

Dokončeno
Zdroj financování
Regionální operační program NUTS II Severozápad
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM ROP
Celkové výdaje projektu
226 000 000 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Projekt "Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště" je dvouetapovým projektem, jehož 1. etapa byla zahájena 2. ledna 2009 a ukončena byla 31. 12. 2011. 2. etapa projektu následovala od 1. 1. 2012 a ukončena byla ke dni 30. 4. 2013.

Realizací projektu došlo k vybudování hlavního bazénu, který má 6 drah o délce 25 m s hloubkou od 1,2 m do 2,8 m. V místech nejnižší hloubky je bazén spojen s relaxační zónou, ve které je v celé délce hloubka 1,2 m a jdou zde instalovány vodní atrakce - masažní lehátko, masážní lavice, chrlič, podvodní trysky, vířivá lázeň, skluz pro tělesně postižené. Nad relaxační zónou jsou ochozy pro odpočinek, případně pro diváky. Teplota vody v relaxační zóně je cca 30 °C, plavecká část bazénu má teplotu zhruba o 2 °C nižší, výukový bazének a blízká výřivka má naopak zhruba o 2 °C více. Na provoz bazénu dohlíží dva službukonající plavčíci. Celková okamžitá kapacita bazénu je 200 osob, ve chvíli, kdy je naplněna, systém další návštěvníky nevpustí a ti budou musejí počkat, dokud bazén některý z předchozích návštěvníků neopustí.

Do bazénu se vchází vstupními turnikety, do prostoru šaten (pro ženy provedeny v červené barvě, pro muže v modré, vlastní sekci mají vozíčkáři), kde jsou umístěny převlékací kabiny i šatní skříňky, obojí na čip. Následuje prostor sprch, ze kterých se lze vydat do finské sauny. Zábavnou atrakcí umístěnou přímo v objektu krytého bazénu je 6 m vysoký a 56 m dlouhý tobogán, který návštěvníkům bazénu nabídne svezení na "pneumatikách" i bez nich, provoz je na vstupu řízen semaforem. Pro hladký sjezd  tobogánem protéká 200 m3 vody za hodinu.

Součástí projektu výstavby krytého bazénu je realizace parkoviště s kapacitou 182 míst a lávky pro pěší klenoucí se přes ulici Západní.

Projekt "Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště" je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Termín realizace: 30.04.2013
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/26.00608
Celkové náklady: cca 226 mil. Kč bez DPH

Napište nám váš názor

Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště
Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště
Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště