Sokolský vrch - revitalizace lučních porostů

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Záměrem projektu bylo umožnit volný pohyb v přírodě široké veřejnosti v rámci celkové regenerace a revitalizace území. Jedná se přitom o sadovnicko-krajinářskou obnovu zahradní architektury ve vymezené lokalitě, jakož i o komplexní úpravu veřejné infrastruktury a veřejných prostranství a konverzi tohoto areálu na nové využití, v návaznosti na cíle a priority společenského uplatnění.

Cílem realizace projektu je zohledňovat aspekty ochrany přírody a krajiny všeobecně a to především:

  • obnova travních a lučních porostů
  • zabránění šíření neofytů, ochrana biodiverzity
  • ochrana krajinného rázu ochrana přírody
  • pro výsev budou použity typické druhy bylinné flóry daného území

Lokalita slouží jako vycházková trasa místním obyvatelům. Vycházková trasa tak podpoří zájmové výlety a procházky v rámci turistiky.

Celková plocha regenerované zeleně činila 56 842 m2.

Termín realizace: 06.09.2010
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03316
Celkové náklady: 5 381 255,- Kč
Výše dotace: 4 122 619,- Kč