Se zahradou do přírody

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

V areálu 1. Mateřské školky v Krymské ulici byl zrealizován projekt “Karlovy Vary - MŠ Krymská, se zahradou do přírody“, který podpořil environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí v Karlových Varech.

V rámci projektu byly vybudovány hrací zóny, umělý potůček, jezírko, bylinkové záhony, bludiště a smyslové chodníčky, byl vytvořen vrbičkový tunel, tee-pee aj. Dále byla osázena nová vegetace.

Projekt podporuje environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí v Karlových Varech.

Termín realizace: 1. 4. 2014 - 30. 5. 2014
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/13.17703
Celkové náklady: 2 737 334,- Kč
Výše dotace: 2 463 601,- Kč

 

Se zahradou do přírody
Se zahradou do přírody
Se zahradou do přírody
Se zahradou do přírody
Se zahradou do přírody
Se zahradou do přírody
Se zahradou do přírody
Se zahradou do přírody