Revitalizace veřejného prostranství, vnitroblok Okružní - Karlovarská ul.

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM IOP
Dotace EU
3 200 000,- kč
Celkové výdaje projektu
3 700 000,- Kč
Dokončení prací

Prostor vnitrobloku bude řešen v těchto částech:

  1. část určenou pro vjezd a parkování
    Stávající vjezd šířky 6m je v návrhu rozšířený na 8m - což umožní oboustranné parkování s volným průjezdem v šířce 4m. Vjezd je navržen dle doporučení DI PČR přes zvýšený přejezd. Napravo je navržen chodník pro obsluhu parkujících vozidel šířky 1 m. Na této straně budou odstraněna nepoužívané konstrukce na sušení prádla a nejbližší stromy. Plocha pro parkování se tvarově upraví pro stání 4+3 osobní vozidla a vymezí se prostor pro tří nádoby s odpadem. Na plochu je zaústěna cesta podél plotu, výškový rozdíl je řešen volnými schody. Tato cesta je náhrada za vyšlapanou pěšinu, která končila pod svahem u plotu.
  2. rozšíření a doplnění cest
    Stávající cesta kolem vnitrobloku šířky 1,3 - 1,5m, bude obnovena v šířce 1,5m s dlážděným povrchem a souběžně rozšířena o 2,5m na 4m s lemováním 0,25m deskovou dlažbou. Stávající stromy zůstanou v pěšině. Výškový rozdíl obou pěšin je řešen obrubníkem. Povrch pěšiny se stromořadím je navržen písčitý. Odvodnění všech cest ke vchodům je řešeno na pozemku města osazením odvodňovacích žlábků. Podél plotu jsou umístěny sušáky na prádlo ve tvaru konzoly, prostor pod nimi je pískový. Kolem plotu a sušáků je navržena spojovací pěšina šířky 1,5 m. Stávající sušáky v trávníku a na boční straně budou zrušeny.
  3. travnaté plochy pro obnovu a vytvoření pobytového prostoru
    V centrální části trávníku je navržena písková plocha na hraní lemovanou nízkou zídkou pro zamezení pobíhání psů do tohoto prostoru. U zdi přilehlého objektu je vytvořen odpočinkový prostor s chráněnými pergolami. Lavičky dle požadavku obyvatel.

 

Napište nám váš názor