Revitalizace hřbitova v Drahovicích - Karlovy Vary

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Cílem projektu je revitalizace sídelní zeleně posilující biodiverzitu. Projekt významnou měrou přispěje k obnově zeleně na významném historickém hřbitově v Karlových Varech - Drahovicích. Dlouhodobé zachování hodnocených dřevin a hodnoceného vegetačního prvku jako celku - zajištění jeho plné funkčnosti – estetické, kulturní a pietní, a v neposlední řadě i ekologické. Tomu jsou přizpůsobeny konkrétní zásahy včetně návrhu nových výsadeb. Samozřejmostí je zajištění provozní bezpečnosti v prostoru hřbitova. Území hřbitova tvoří významný přechod mezi městskou zelení a lesy na okraji CHKO Slavkovský les, vytváří jakousi nárazníkovou zónu. Udržování techto hodnotných sídelních vegetačních prvků, kterým Drahovický hřbitov rozhodně je, přispívá k udržení ekologické stability v lokalitě. Umožňuje existenci ostrůvku relativně přírodního území v rámci zastavěného městského prostoru. Drahovický hřbitov je navíc nemovitou kulturní památkou.

Termín realizace: 30. 11. 2014
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/13.17584
Celkové náklady: 4 047 578,31 Kč
Výše dotace: 2 931 435,50 Kč
Revitalizace hřbitova v Drahovicích - Karlovy Vary