Revitalizace hřbitova v Drahovicích - Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
2 931 435,50 Kč
Celkové výdaje projektu
4 047 578,31 Kč
Dokončení prací

Cílem projektu je revitalizace sídelní zeleně posilující biodiverzitu. Projekt významnou měrou přispěje k obnově zeleně na významném historickém hřbitově v Karlových Varech - Drahovicích. Dlouhodobé zachování hodnocených dřevin a hodnoceného vegetačního prvku jako celku - zajištění jeho plné funkčnosti – estetické, kulturní a pietní, a v neposlední řadě i ekologické. Tomu jsou přizpůsobeny konkrétní zásahy včetně návrhu nových výsadeb. Samozřejmostí je zajištění provozní bezpečnosti v prostoru hřbitova. Území hřbitova tvoří významný přechod mezi městskou zelení a lesy na okraji CHKO Slavkovský les, vytváří jakousi nárazníkovou zónu. Udržování techto hodnotných sídelních vegetačních prvků, kterým Drahovický hřbitov rozhodně je, přispívá k udržení ekologické stability v lokalitě. Umožňuje existenci ostrůvku relativně přírodního území v rámci zastavěného městského prostoru. Drahovický hřbitov je navíc nemovitou kulturní památkou.

Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/13.17584

 

Napište nám váš názor

Revitalizace hřbitova v Drahovicích - Karlovy Vary