Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary dne 1. 8. 2017 podalo v rámci výzvy 68 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu „Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary“. Cílem projektu je nákup kompostérů do domácností, které žijí v rodinných domech.

Projekt se týká výhradně biologicky rozložitelných odpadů z produkce obyvatel města, který je vhodný ke zpracování v domácích kompostérech na pozemcích v soukromém vlastnictví - katalogové číslo 200201.

Celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary” je 2 462 350,- Kč, přičemž výše příspěvku EU je 85 %, tedy 2 092 997,50 Kč.

Realizace projektu: od dubna 2018 do prosince 2018
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005502
Celkový rozpočet nákladů: 2 462 350,- Kč
Výše příspěvku EU: 2 092 997,50 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.