Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
32 086 862,22 Kč
Celkové výdaje projektu
32 086 862,22 Kč
Dokončení prací

Revitalizace současného přestupního uzlu městské hromadné dopravy je hlavní částí projektu, jedná se o vlastní plochu před vstupem do nové nádražní budovy včetně parkoviště a obou příjezdových komunikací. Součástí úprav je zřízení nových autobusových zastávek včetně zastávek pro náhradní dopravu při výlukách železniční dopravy. Zastávky pro MHD umožňují zastavení dvou klasických autobusů MHD za sebou, hlavní plocha zastávek je pro oba směry posunuta o jeden autobus, tak aby při současném stání autobusů pro oba směry nestály tato vozidla vedle sebe. V další části nástupiště jsou vymezeny zastávky pro výluky železniční dopravy. Jsou vyznačena dvě místa pro každý směr, celkově tedy 4, nouzově je možno na ploše pro autobusy umístit až 8 vozidel (včetně ploch pro MHD).

Dále jsou před nádražím vymezeny parkovací plochy pro parkování taxi, pro krátké zastavení a vystoupení nebo nastoupení cestujících ze železnice (K+R). Pro TAXI vzniká celkem 5 míst, přičemž další čekající vozidla TAXI mohou čekat na parkovišti, odkud je výhled na stání TAXI určená pro nastupování do vozidel. Místa K+R jsou vymezena přímo u chodníku před nádražní budovou, tedy nejblíže vchodu do budovy a přístupu k vlakům. Vzniká zde 7 míst typu K+R.

Komunikace pro automobilovou dopravu je v ploše jasně vymezena, oblouk je navržen v šířkách pro průjezd klasického autobusu v obou směrech, oproti současnosti je proto mírně rozšířen do stávající zeleně na jižní straně.

Přes plochu je vytvořena nová pěší trasa přímo k cestě skrz park k Ostrovskému mostu, na této trase je nové schodiště. Bezbariérový přístup je zajištěn rampou okolo schodiště jdoucí zelenou plochou ve středu oblouku (točky).

Plocha pro parkování osobních vozidel je vytvořena ve východní části dnešní plochy před nádražím. Kapacita parkoviště je 64 běžných vozidel, z toho 4 místa jsou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu.

V přednádražním prostoru dojde k propojení dvou zásadních módů veřejné dopravy (železnice a městská hromadná doprava).  Dále proběhne instalace cyklostojanů, takže by celý prostor mohl být rozšířen o další mód dopravy. V současné době obsluhují zastávku Horní nádraží dvě linky, do budoucna je ovšem počítáno s rozšířením o další linku MHD.

 

Napište nám váš názor