Pravidelná údržba cyklostezek na území Statutárního města Karlovy Vary 2022

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
227 079,00 Kč
Celkové výdaje projektu
302 772,00 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace.

Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem na bezpečnost provozu a čistotu okolí cyklostezek.

Aktivity projektu – kosení, úklid, průklest, zametání, mytí, sběr odpadků.

Žádost o poskytnutí dotace podalo dne 9. 3. 2022 Statutární město Karlovy Vary jako zřizovatel příspěvkové organizace Správy lázeňských parků, p. o., která bude příjemcem dotace a bude odborným a zodpovědným garantem za správný průběh projektu.

 

Napište nám váš názor