Pravidelná údržba cyklostezek na území Statutárního města Karlovy Vary - 2020

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
187 500,- Kč
Celkové výdaje projektu
250 000,- Kč
Dokončení prací

Rada Karlovarského kraje vyhlásila dne 20. 12. 2019 dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji.

Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace.

Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem na bezpečnost provozu a čistotu okolí cyklostezek.

Aktivity projektu – kosení, úklid, průklest, zametání, mytí, sběr odpadků.

Žádost o poskytnutí dotace podalo dne 4. 2. 2020 Statutární město Karlovy Vary jako zřizovatel příspěvkové organizace Správy lázeňských parků, p. o., která bude příjemcem dotace a bude odborným a zodpovědným garantem za správný průběh projektu.

 

Napište nám váš názor