Pravidelná údržba cyklostezek na území Statutárního města Karlovy Vary

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace.

Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 243/06/18 ze dne 21. 6. 2018 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Pravidelná údržba cyklostezek na území Statutárního města Karlovy Vary.

Cíle projektu: Pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem na bezpečnost provozu a čistotu okolí cyklostezek. Zkvalitnění a zvyšování komfortu cyklistické dopravy.

Místo realizace projektu: Území Statutárního města Karlovy Vary
Celkový rozpočet projektu: 249 000,- Kč
Přidělená částka dotace: 186 000,- Kč