Pravidelná údržba cyklostezek na území Statutárního města Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
186 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
249 000,- Kč
Zahájení prací

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace.

Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 243/06/18 ze dne 21. 6. 2018 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Pravidelná údržba cyklostezek na území Statutárního města Karlovy Vary.

Cíle projektu: Pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem na bezpečnost provozu a čistotu okolí cyklostezek. Zkvalitnění a zvyšování komfortu cyklistické dopravy.

 

Napište nám váš názor