Oprava kremační pece

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Celkové výdaje projektu
3 500 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci kremační pece a sanaci areálu krematoria v Karlových Varech. Kremační pec je od září 2017 nefunkční a pro její zprovoznění je nutná generální oprava v hodnotě cca 7,5 mil. Kč. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a krajské zastupitelstvo ji dne 28.2.2019 schválilo.

 

Napište nám váš názor