Oprava kremační pece

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci kremační pece a sanaci areálu krematoria v Karlových Varech. Kremační pec je od září 2017 nefunkční a pro její zprovoznění je nutná generální oprava v hodnotě cca 7,5 mil. Kč. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a krajské zastupitelstvo ji dne 28.2.2019 schválilo.

Termín realizace: 15.2.2019 - 31.12.2019
Dotace: 3 500 000,00 Kč