Omezení prašnosti silnic ve Statutárním městě Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
3 515 400,- Kč
Celkové výdaje projektu
3 906 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Jak již samotný název napovídá, je tento projekt zaměřen na snížení prašnosti z plošných zdrojů v souladu s cíli příslušné oblasti podpory Operačního programu životního prostředí. Předmětem projektu je nákup samosběrného vozu určeného k profesionálnímu nasazení právě za účelem zlepšení čištění silnic ve statutárním městě Karlovy Vary.

Realizací projektu dojde ke snížení prašnosti z plošných zdrojů a tím ke zlepšení stavu ovzduší v dané lokalitě, což umožní zvýšení atraktivity života obyvatel v dané lokalitě a současně potažmo i zlepšení zdraví obyvatel.

 

Napište nám váš názor

Omezení prašnosti silnic ve Statutárním městě Karlovy Vary