Omezení prašnosti silnic ve Statutárním městě Karlovy Vary

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Jak již samotný název napovídá, je tento projekt zaměřen na snížení prašnosti z plošných zdrojů v souladu s cíli příslušné oblasti podpory Operačního programu životního prostředí. Předmětem projektu je nákup samosběrného vozu určeného k profesionálnímu nasazení právě za účelem zlepšení čištění silnic ve statutárním městě Karlovy Vary.

Realizací projektu dojde ke snížení prašnosti z plošných zdrojů a tím ke zlepšení stavu ovzduší v dané lokalitě, což umožní zvýšení atraktivity života obyvatel v dané lokalitě a současně potažmo i zlepšení zdraví obyvatel.

Termín realizace: 2014
Celkové náklady: 3 906 000,- Kč
Výše dotace: 3 515 400,- Kč
Omezení prašnosti silnic ve Statutárním městě Karlovy Vary