Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
23 286 674,65 Kč
Celkové výdaje projektu
40 409 800,01 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary dne 30. 10. 2017 podalo v rámci 10. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary žádost o finanční podporu projektu „Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech“. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy, odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků a realizace inženýrských sítí). Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary. Přínosem projektu je opětovné zpřístupnění interiéru a úprava exteriéru stavby a zachování rázu památky i pro další generace.

Statutární město Karlovy Vary dne 30. 10. 2017 podalo v rámci 10. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary žádost o finanční podporu projektu „Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech“. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy, odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků a realizace inženýrských sítí). Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary.

Realizace projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0006849

 

Napište nám váš názor

Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech