Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPŽP výzva č. 6/2018

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Cílem projektu je úspora elektrické energie. V rámci projektu bylo modernizováno stávající veřejné osvětlení v části ulic Buchenwaldská, Celní, Dělnická, Horní Alej, Jahodová, Jáchymovská, Jana Opletala, Karolíny Světlé, Keřová, Klínovecká, Kosmonautů, Majakovského, Myslivecká, nám. 17. Listopadu, Plešivecká, Sedlecká, Sladovnická, Souběžná, Spálená, Svatošskká, Šípková, U Dětské vesničky, U Kolny, U Ovčárny, Vodárenská, Železniční. Bylo zde osazeno 290 ks nových svítidel veřejného osvětlení s napojením na stávající podpěry a rozvod veřejného osvětlení.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1.621.698 Kč, výše příspěvku Fondu je 810.849 Kč, výše příspěvku žadatele je 810.849 Kč.

Zahájení realizace projektu 21. 1. 2021, ukončení realizace projektu 13. 5. 2021