Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPŽP výzva č. 6/2018

Dokončeno
Zdroj financování
Státní fond životního prostředí
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
810.849 Kč
Celkové výdaje projektu
1.621.698 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Cílem projektu je úspora elektrické energie. V rámci projektu bylo modernizováno stávající veřejné osvětlení v části ulic Buchenwaldská, Celní, Dělnická, Horní Alej, Jahodová, Jáchymovská, Jana Opletala, Karolíny Světlé, Keřová, Klínovecká, Kosmonautů, Majakovského, Myslivecká, nám. 17. Listopadu, Plešivecká, Sedlecká, Sladovnická, Souběžná, Spálená, Svatošskká, Šípková, U Dětské vesničky, U Kolny, U Ovčárny, Vodárenská, Železniční. Bylo zde osazeno 290 ks nových svítidel veřejného osvětlení s napojením na stávající podpěry a rozvod veřejného osvětlení.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1.621.698 Kč, výše příspěvku Fondu je 810.849 Kč, výše příspěvku žadatele je 810.849 Kč.

Zahájení realizace projektu 21. 1. 2021, ukončení realizace projektu 13. 5. 2021 

Napište nám váš názor