Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Cílem projektu bylo využít opuštěnou lokalitu v meandru řeky Ohře pro založení přírodního parku. Základem přírodního parku je uspořádání volnočasových aktivit tak, aby okolí Ohře umožňovalo rekreační a sportovní vyžití obyvatel města bez budování speciálních zařízení a rozsáhlých obslužných staveb. V rámci přírodního parku byla vybudována: hřiště a sportoviště pro všechny věkové kategorie, sportovní stezka v délce 930 m, umělé vodní nádrže, byly provedeny vegetační úpravy (založení zelených ploch, výsadba stromů apod.).

Nedílnou součástí projektu bylo vybudování Víceúčelové stezky Rybáře - Stará Role, která zahrnovala výstavbu cyklostezky od ulice Dolní Kamenná podél Čankovské ulice a podél říčky Rolavy až ke křižovatce ulic Mlýnská a Českých bratří. Součástí stavby byla i rekonstrukce chodníků v trase stezky, provedení drobných vyvolaných staveb a činností. Délka vybudované víceúčelové stezky je přibližně 1.185 m.

Termín realizace: 31.07.2010
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/15.00533
Celkové náklady: cca 36 mil. Kč
Výše dotace: cca 31 mil. Kč
Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role
Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role
Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role
Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role
Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role
Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role