Likvidace invazních druhů v Karlovarském kraji – 2019

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary dne 1.2.2019 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté).

Projekt bude realizován od dubna 2019 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů) do září 2019. Práce budou prováděny podnikem Správa lázeňských parků Karlovy Vary, p. o. Pro likvidaci invazních druhů rostlin budou vyčleněni zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.

Likvidace se provádí na celkové ploše 104 792 m2. Celkový rozpočet projektu je 332 410 Kč, přičemž požadovaná částka dotace činí  104 792 Kč (v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy).