Likvidace invazních druhů v Karlovarském kraji – 2019

Realizace
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
104 792 Kč
Celkové výdaje projektu
332 410 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary dne 1.2.2019 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté).

Projekt bude realizován od dubna 2019 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů) do září 2019. Práce budou prováděny podnikem Správa lázeňských parků Karlovy Vary, p. o. Pro likvidaci invazních druhů rostlin budou vyčleněni zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.

Likvidace se provádí na celkové ploše 104 792 m2. Celkový rozpočet projektu je 332 410 Kč, přičemž požadovaná částka dotace činí  104 792 Kč (v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy).

Napište nám váš názor