Likvidace invazních druhů rostlin 2021

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
159 747,00 Kč
Celkové výdaje projektu
474 529,00 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2021 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Projekt bude realizován od dubna 2021 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů) do září 2021. Práce budou prováděny příspěvkovou organizací Statutárního města Karlovy Vary, Správou lázeňských parků Karlovy Vary, p. o. Pro likvidaci invazních druhů rostlin budou vyčleněni zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.

Likvidace se provádí na celkové ploše 106 498 m2. Celkový rozpočet projektu je 474 529,00 Kč vč. DPH, přičemž požadovaná částka dotace činí  159 747,00 Kč vč. DPH (v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy).

Napište nám váš názor