Likvidace invazních druhů rostlin - 2020

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary dne 11.2. 2020 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté).

Projekt bude realizován od dubna 2020 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů) do září 2020. Práce budou prováděny podnikem Správa lázeňských parků Karlovy Vary, p. o. Pro likvidaci invazních druhů rostlin budou vyčleněni zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.

Likvidace se provádí na celkové ploše 196 733 m2. Celkový rozpočet projektu je 739 319,- Kč vč. DPH, přičemž požadovaná částka dotace činí  295 099,50 Kč vč. DPH (v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy).