Likvidace invazních druhů rostlin

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
18 455,- Kč
Celkové výdaje projektu
223 305,50 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace vybraných invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševník a křídlatka).

Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 323/06/16 ze dne 9.6.2016 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Projekt je realizován od dubna 2016 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů) do září 2016. Práce jsou prováděny podnikem Správa lázeňských parků Karlovy Vary p.o. Pro likvidaci invazních druhů rostlin jsou vyčleněni dva zaměstnanci s potřebnou kvalifikací pro práci s drobnou mechanizací a pro práci s přípravky na ochranu rostlin. Likvidace se provádí na celkové ploše 36 910 m2. Celkový rozpočet projektu je 223 305,50 Kč, přičemž celková přidělená částka  dotace činí 18 455,- Kč (v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy) a vlastní podíl žadatele je 204 850,50 Kč.

Napište nám váš názor

netýkavka