Likvidace invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji 2022

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

 

Statutární město Karlovy Vary dne 14. 2. 2022 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Projekt bude realizován od dubna 2022 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů) do září 2022. Práce budou prováděny příspěvkovou organizací Statutárního města Karlovy Vary, Správou lázeňských parků Karlovy Vary, p. o. Pro likvidaci invazních druhů rostlin budou vyčleněni zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.

Likvidace se provádí na celkové ploše 70 657 m2. Celkový rozpočet projektu je 467 900,95 Kč vč. DPH, přičemž požadovaná částka dotace činí  105 985,50 Kč vč. DPH (v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy).