Likvidace invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji 2022

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
105 985,50 Kč
Celkové výdaje projektu
467 900,95 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

 

Statutární město Karlovy Vary dne 14. 2. 2022 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Projekt bude realizován od dubna 2022 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů) do září 2022. Práce budou prováděny příspěvkovou organizací Statutárního města Karlovy Vary, Správou lázeňských parků Karlovy Vary, p. o. Pro likvidaci invazních druhů rostlin budou vyčleněni zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.

Likvidace se provádí na celkové ploše 70 657 m2. Celkový rozpočet projektu je 467 900,95 Kč vč. DPH, přičemž požadovaná částka dotace činí  105 985,50 Kč vč. DPH (v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy).

Napište nám váš názor

netýkavka