Kotlíkové půjčky

Dokončeno
Zdroj financování
Státní fond životního prostředí
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Celkové výdaje projektu
2.260.000,- Kč.
Zahájení prací
Dokončení prací

V rámci projektu "Kotlíkové půjčky" se jedná o zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci specifického cíle 2.1 v domácnostech Karlovarského kraje formou bezúročné půjčky.

Cílem výzvy je:

  • poskytnout návratnou finanční pomoc majitelům rodinných domů
  • snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší
  • dosáhnout úspor energie v místě potřeby.

Státním fondem životního prostředí České republiky byla schválená podpora výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje až do výše 2.260.000,- Kč.

 

 

Napište nám váš názor