Konečná - oprava krytu komunikace

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary připravuje opravu krytu místní komunikace v ulici Konečná v Karlových Varech. Oprava spočívá v odstranění krytů komunikace, výměně stávajích dožilých sadových a silničních betonových obrubníků za nové, podkládce asfaltových krytů na chodnících a na vozovce a sadové úpravy v okolí obrubníků. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje a krajské zastupitelstvo ji dne 25.4.2019 schválilo.

Termín realizace: 1.6.2019 - 31.12.2019
Dotace: 228.774,00 Kč