Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - žákovská kuchyňka (budova Školní) a venkovní učebna přírodních věd (budova Truhlářská)

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
7 650 000,00 Kč
Celkové výdaje projektu
9 529 216,05 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace cvičné kuchyňky, která slouží pro výuku předmětu Člověk a svět práce s cílem rozvoje klíčových kompetencí žáků v řemeslných a technických oborech. Klíčové kompetence v oboru přírodních věd bude u žáků ZŠ Truhlářská rozšiřovat venkovní odborná učebna přírodních věd. Součástí projektu jsou rovněž parkové úpravy v okolí nové učebny včetně vybudování oplocení zajišťující klid a soukromí žáků při výuce a výstavba venkovního sportoviště pro skok daleký.

Popis projektu:

Potřeba realizace obou projektových aktivit (žákovské kuchyňky, venkovní učebna přírodovědných předmětů) vychází z aktuálních potřeb z důvodu nefunkčnosti, nemožnosti plnit svou základní funkci, a také jako nezbytná součást naplňování dlouhodobých vzdělávacích cílů příspěvkové organizace v oblasti základního školství.   
Výhodou technického řešení je komplexní pojetí žákovských kuchyněk. Zrušení sádrokartonových příček mezi jednotlivými žákovskými pracovišti a vytvoření oboustranných kuchyňských plně vybavených pultů, dává možnost přehledu učitele nad všemi žáky a současně umožňuje žákům vést společnou komunikaci. Učebna je vybavena také moderní výpočetní technikou včetně interaktivní tabule.
Venkovní učebna přírodních věd je pozitivem sama o sobě. Díky ní může dojít ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů v přirozeném prostředí, kde lze probíranou látku názorně ukazovat bez nutnosti simulace či umělého navozování situací. 

Nová venkovní učebna i modernizovaná cvičná kuchyňka budou plně bezbariérové a přístupné pro všechny žáky včetně těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Hlavními aktivitami projektu jsou:   

  • stavební úpravy stávající infrastruktury, vybudování nové
  • pořízení vybavení učeben

 

Registrační číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0017515
Termín realizace projektu:21. 3. 2021 - 30. 7. 2023
Celkové náklady na realizaci projektu:9 529 216,05 Kč
Dotace EU:7 650 000,00 Kč

 

Napište nám váš názor

foto
foto
foto
foto