Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A - odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby byl žákům ZŠ Truhlářská umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP).

Popis projektu:

Stávající objekt ZŠ - budova Školní 9a není uzpůsoben pro bezbariérové užívání. Ve škole není v současné době vyřešen bezbariérový vstup do budovy školy a rovněž není vyřešen bezbariérový přístup do jednotlivých pater školy (4 nadzemních podlaží), která jsou dnes propojena pouze schodišti. Na místě budoucí přístavby výtahu je v současné době bývalá zásobovací rampa a zpevněná plocha z betonové skládané dlažby. Budoucí prostory nových odborných učeben polytechniky a přírodních věd a multimediální učebny jsou dnes dostupné pouze z hlavního vchodu školy, tedy po hlavním schodišti. Přístup do těchto odborných učeben není v současné době uzpůsoben pro žáky se speciálními potřebami.

Dojde k vytvoření dvou nových odborných učeben na základě rekonstrukce a modernizace stávajících prostor bývalé jídelny a kuchyně v budově ve Školní ulici. Jedná se o menší učebnu polytechniky a přírodních věd s kapacitou 24 žáků a větší multimediální učebnu s kapacitou 72 žáků (dále jen odborné učebny), včetně zázemí (skladů pomůcek) a bezbariérového přístupu k těmto novým učebnám. To bude umožněno prostřednictvím přístavby nového vnějšího výtahu s výstupem do všech pater této budovy školy.

Hlavní aktivity:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • pořízení vybavení budov a učeben
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010547
Termín realizace projektu: 1. 4. – 31. 12. 2019
Celkové náklady na realizaci projektu: 9.803 143,21 Kč
Dotace EU: 7 894 317,88 Kč
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A - odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A - odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A - odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A - odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A - odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A - odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A - odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A - odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)