Karlovy Vary - ZŠ Poštovní - zateplení objektů

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Předmětem projektu je zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměna stávajících dveřních výplní za vnější hliníkové dveře se zasklením izolačním dvojsklem. Součástí navrhovaného řešení je zateplení střech pavilonů.

Cílem projektu je realizovat navržené stavební a technické úpravy všech pavilonů ZŠ Poštovní tak, aby došlo ke snížení energetické náročnosti objektů a úspoře provozních nákladů vlastníka budov města Karlovy Vary.

Termín realizace: 13. 4. 2014 - 30. 9. 2014
Celkové náklady: 30 024 018,- Kč