Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

V říjnu 2015 bylo Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlášeno II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2015. Do této výzvy zaslalo Statutární město Karlovy Vary projektový záměr „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“ a v lednu 2015 jsme obdrželi vyrozumění o výsledku posouzení záměru, jímž byl záměr doporučen k financování.

V rámci tohoto projektu budou provedeny bezbariérové úpravy, které se budou týkat usnadnění přístupu pro imobilní žáky a žáky se sníženou pohyblivostí od autobusové zastávky až do jednotlivých budov škol. Budou vybudovány nájezdové rampy, výtah, bezbariéové toalety a budou vyměněny vstupní dveře.

Termín realizace: červen - září 2015
Celkové náklady: cca 4,2 mil. Kč
Dotace MŠMT: cca 2,4 mil. Kč
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy