Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy

Dokončeno
Zdroj financování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
2 400 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
4 200 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

V říjnu 2015 bylo Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlášeno II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2015. Do této výzvy zaslalo Statutární město Karlovy Vary projektový záměr „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“ a v lednu 2015 jsme obdrželi vyrozumění o výsledku posouzení záměru, jímž byl záměr doporučen k financování.

V rámci tohoto projektu budou provedeny bezbariérové úpravy, které se budou týkat usnadnění přístupu pro imobilní žáky a žáky se sníženou pohyblivostí od autobusové zastávky až do jednotlivých budov škol. Budou vybudovány nájezdové rampy, výtah, bezbariéové toalety a budou vyměněny vstupní dveře.

 

Napište nám váš názor

Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů areálu školy