Karlovy Vary, ZŠ jazyků - učebna polytechniky a společná učebna fyziky a chemie, včetně kabinetů a vybavení

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
2 700 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
3 000 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality formálního a neformálního polytechnického vzdělávání, podpora zájmu žáků o studium technických oborů na středních školách a zajištění bezbariérového přístupu do učeben. Hlavní aktivitou u obou odborných učeben a kabinetů je pořízení nábytku a výukových pomůcek včetně stavebních úprav a zajištění bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jedná se o učebnu polytechniky s kapacitou 15 žáků a učebnu fyziky a chemie s kapacitou 30 žáků včetně kabinetů.

Popis projektu:
Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor dvou odborných učeben – polytechnika a přírodní vědy (fyzika a chemie) včetně kabinetů, přičemž nedojde k navýšení kapacity žáků ani učitelů školy. Zejména to jsou úpravy povrchů – podlah, stěn a stropů, osazení a připojení nových zařizovacích předmětů, zhotovení zvukoizolačních předstěn ze SDK příček, rozšíření vstupních dveří do učeben a propojení kabinetů fyziky a chemie novým dveřním otvorem. Dále o stavební úpravy v hlavní budově v 1. NP pro zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., a to o zvětšení dveřních otvorů a úprava vnitřních prostor. Do učebny polytechniky bude instalována interaktivní tabule s příslušenstvím (zvedací systém, projektor, reproduktory), pořízeny univerzální dílenské stoly, židle a doplňující nábytek pro 15 žáků a učitele. Kabinet bude vybaven úložným nábytkem na výukové pomůcky. Pro společnou odbornou učebnu fyziky a chemie bude pořízena multimediální katedra a demonstrační stůl pro učitele, interaktivní tabule s příslušenstvím (zvedací systém, projektor, reproduktory), laboratorní stoly pro 30 žáků včetně židlí, sestava s dřezem a doplňující nábytek. Kabinety pro chemii a fyziku budou vybaveny úložným nábytkem na výukové pomůcky.

Hlavní aktivity:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • pořízení vybavení budov a učeben.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011968

 

Napište nám váš názor

foto_1
foto_2
foto_3
foto_4
foto_5
foto_6