Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
1 094 902,93 Kč
Celkové výdaje projektu
1 288 121,10 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Cíl projektu:
Cílem projektu je vybudování a vybavení odborné učebny matematiky na základní škole v Karlových Varech. Učebna vznikne ve 3NP v místnosti č. 312, dosud využívané jako všeobecná učebna. Součástí projektu je také pořízení vybavení učebny - žákovské nastavitelné lavice a židle, učitelská lavice a židle, vestavené skříně a interaktivní velkoplošný panel.

Popis projektu:
Předmětem stavebních úprav jsou níže uvedené úpravy učebny ve 3NP s cílem vybudovat odbornou učebnu matematiky:

 • úpravy povrchů podlah včetně všech konstrukčních vrstev podlahy
 • zbudování zvukoizolačních stěn v učebně - stávající stěny jsou tvořeny tenkou SDK konstrukcí zastaralé technologie, nevyhovující současným standardům pro odbornou učebnu
 • stavební úpravy stropu místnosti - jedná se o stavební úpravy stropu posledního nadzemního podlaží objektu, který tvoří dřevěný trámový strop; nevyhovující trámy budou vyměněny, dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem proti plísním
 • osazení a připojení nových zařizovacích předmětů - stávající nevyhovují současným hygienickým požadavkům
 • rozšíření vstupních dveří do učebny pro potřeby řešení bezbariérového přístupu do učebny
 • úprava silnoproudé a slaboproudé instalace pro potřebu IT techniky

V rámci projektu budou dodány moderní jednomístné lavice s nastavitelnou výškou a úložným košem, které je možné libovolně rozestavit do dvojic, trojic či je ponechat samostatně. Součástí dodávky budou také žákovské židle, lavice a židle pro pedagoga.

Do místnosti bude umístěn moderní velkoplošný interaktivní panel včetně výukového softwaru, který umožní přiblížení výuky matematiky žákům, pomůže jim lépe pochopit souvislosti, poznat prostorové vnímání a celkově tak získat a prohloubit jejich matematickou gramotnost.

Hlavními aktivitami projektu jsou:
stavební úpravy stávající infrastruktury a pořízení vybavení učebny:

 • úpravy podlahy, stěn a stropu
 • osazení a připojení nových zařizovacích předmětů
 • zhotovení zvukoizolačních předstěn z SDK příček
 • rozšíření vstupních dveří do učebny
 • vybavení školním nábytkem
 • vybavení IT technikou VS.

  Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0015144.

 

Napište nám váš názor

Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP