Karlovy Vary ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19 - stavební úpravy - zateplení fasády, výměna oken

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Celkové výdaje projektu
28 826 881,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Základní škola J. A. Komenského byla dokončena v roce 1971. Konstrukčně se jedná o montovanou skeletovou stavbu typu školního skleletu s viditelnými průvlaky, obvodové stěny z keramzibetových pásů. Projekt navrhuje výměnu původních okenních výplní za nová plastová okna. Kontaktním zateplovacím systémem s polystyrénovým izolantem budou zatepleny všechny fasádní plochy a bude provedena povrchová úprava probarvenou tenkovrstvou omítkou. Součástí projektu je také zateplení střešního pláště hydroizolační folií.

Cílem projektu je realizace stavebně technických úprav objektu základní školy a dosáhnout snížení energetické náročnosti objektu a provozních úspor nákladů vlastníka, tj. města Karlovy Vary.

 

Napište nám váš názor