Karlovy Vary ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19 - stavební úpravy - zateplení fasády, výměna oken

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Základní škola J. A. Komenského byla dokončena v roce 1971. Konstrukčně se jedná o montovanou skeletovou stavbu typu školního skleletu s viditelnými průvlaky, obvodové stěny z keramzibetových pásů. Projekt navrhuje výměnu původních okenních výplní za nová plastová okna. Kontaktním zateplovacím systémem s polystyrénovým izolantem budou zatepleny všechny fasádní plochy a bude provedena povrchová úprava probarvenou tenkovrstvou omítkou. Součástí projektu je také zateplení střešního pláště hydroizolační folií.

Cílem projektu je realizace stavebně technických úprav objektu základní školy a dosáhnout snížení energetické náročnosti objektu a provozních úspor nákladů vlastníka, tj. města Karlovy Vary.

Termín realizace: 13. 4. 2015 - 30. 9. 2015
Celkové náklady a výše dotace: 28 826 881,- Kč