Karlovy Vary, ZŠ 1. máje - učebna přírodopisu a zeměpisu, včetně vybavení

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
1 404 033,44 Kč
Celkové výdaje projektu
1 560 037,16 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání, aby se žáci 1. i 2. stupně mohli lépe rozvíjet v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium. Zejména je kladen důraz na zlepšení výuky přírodovědných předmětů.

Hlavní aktivitou je pořízení vybavení nábytkem a pracovními pomůckami v odborné učebně včetně rekonstrukce učebny. Bude se jednat o učebnu přírodopisu a zeměpisu, s kapacitou 25 žáků.

Žáci školy tak budou mít možnost se rozvíjet v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium a uplatnění v praxi. Zejména je kladen důraz na zlepšení a modernizaci výuky přírodních věd prostřednictvím vybavení a nové dispozice odborné učebny, což přispěje ke zvýšení znalostí a dovedností žáků 1. stupně, zejména v činnostech důležitých pro komplexní rozvoj osobnosti a následné plynulé navázání na výukové programy 2. stupně.

Popis projektu:

Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor odborné učebny – pro přírodní vědy (přírodopis, zeměpis) včetně kabinetu, přičemž nedojde k navýšení kapacity školy. Zejména to budou úpravy povrchů – podlah, stěn a stropů, výměna vstupních dveří a osazení žaluzií a o nákup nábytku a vybavení do nově zrekonstruované odborné učebny. Do učebny přírodopisu a zeměpisu bude instalována interaktivní tabule s příslušenstvím (zvedací systém, projektor, reproduktory), pořízen nábytek pro žáky a pedagogy a skříně na uložení pomůcek. Dále pak výukové vybavení jako např. mikroskopy, výukové a laboratorní sady a další.

Hlavní aktivity:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • pořízení vybavení budov a učeben

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011967

 

 

Napište nám váš názor

foto_0
foto_1
foto_2
foto_3
foto_4
foto_5