Karlovy Vary, zajištění energetických úspor ZŠ Truhlářská

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Předmětem projektu jsou stavební úpravy Základní školy Truhlářská v Karlových Varech vedoucí ke snížení energetické náročnosti zateplením objektů. Projekt navrhuje zateplení obvodových stěn 5 pavilónů 2. stupně základní školy (pavilon1, pavilon 2, stravování , tělocvnična a vstupní hala). Dále projekt řeší zateplení rovných střech.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov a zároveň dosažení úspor provozních nákladů vlastníka - města Karlovy Vary.

Termín realizace: 23.6.2014 - 8.9.2014
Celkové náklady: 15 817 829,- Kč
Výše dotace: 8 379 186,- Kč