Karlovy Vary, zajištění energetických úspor ZŠ 1. Máje

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Komplex ZŠ 1.Máje se skládá ze dvou budov - budova školy a budova tělocvičny. Předmětem žádosti o dotaci je pouze budova školy.

Projekt navrhuje zateplení větší části vlastního objektu školy, včetně vnitřního atria, jednopodlažní přístavby šaten s hlavním vstupem do objektu školy. Dále se jedná o zateplení fasády dvoupodlažního objektu školní jídelny a kuchyně, který je provozně propojen s budovou školy. Projekt řeší výměnu části otvorových výplní objektu, konkrétně se jedná o 8 kusů sklepních oken a 2 vstupní venkovní dveře. Součástí navrhovaných opatření je zateplení plochých střech a půdních prostor hlavního objektu školy.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosažení provozních úspor vlastníka - města Karlovy Vary.

Termín realizace: 2. 6. 2014 - 7. 11. 2014
Celkové náklady: 5 917 118,96 Kč
Výše dotace: 4 521 000,55 Kč

 

Karlovy Vary, zajištění energetických úspor ZŠ 1. Máje
Karlovy Vary, zajištění energetických úspor ZŠ 1. Máje
Karlovy Vary, zajištění energetických úspor ZŠ 1. Máje
Karlovy Vary, zajištění energetických úspor ZŠ 1. Máje
Karlovy Vary, zajištění energetických úspor ZŠ 1. Máje
Karlovy Vary, zajištění energetických úspor ZŠ 1. Máje