Karlovy Vary, zajištění energetických úspor MŠ Mládežnická

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Předmětem projektu jsou stavební úpravy budovy Mateřské školy Mládežnická vedoucí ke snížení energetické náročnosti zateplením objektu. Projekt navrhuje dodatečné zateplení všech odvodových stěn a výměnu stávajících oken a dveří za plastové.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosažení provozních úspor vlastníka - města Karlovy Vary.

Termín realizace: 16. 6. 2015 - 29. 8. 2015
Celkové náklady: 9 929 172,- Kč
Výše dotace: 5 094 095,- Kč