Karlovy Vary, zajištění energetických úspor MŠ Mládežnická

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
5 094 095,- Kč
Celkové výdaje projektu
9 929 172,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Předmětem projektu jsou stavební úpravy budovy Mateřské školy Mládežnická vedoucí ke snížení energetické náročnosti zateplením objektu. Projekt navrhuje dodatečné zateplení všech odvodových stěn a výměnu stávajících oken a dveří za plastové.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosažení provozních úspor vlastníka - města Karlovy Vary.

 

 

Napište nám váš názor