Karlovy Vary - Zahradnictví Lidická - hospodaření s dešťovými odpady

Příprava
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2021 - 2027
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
5 428 159,62 Kč
Celkové výdaje projektu
6 386 070,14 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Předmětem projektu je výstavba podzemních nádrží, jejichž účelem je hospodaření se srážkovými vodami v intavilánu, akumulace dešťových vod v akumulačních podzemních nádržích na zachytávání srážkových vod a jejich zpětné využití pro zálivku městské zeleně.

Cílem projektu je vybudování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod na přibližně měsíční srážkový úhrn - SO 01 s objemem 35 m3 a SO 02 s objemem 16 m3. Důsledkem realizace projektu bude úspora pitné a povrchové vody potřebné k zálivce městské zeleně.

Napište nám váš názor