Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM IOP
Dotace EU
8.700 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
10.400 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Obsahem projektu, vycházejícího ze zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města v IOP, je zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím veřejného prostranství vnitrobloku ulice Závodu míru, jež tyto podmínky dosud neposkytovalo. Proto v tomto vnitrobloku došlo k rozšíření možnosti parkovacích stání pro automobily a k revitalizaci zeleně.

Mezi další aktivity patřila výstavba městského mobiliáře, obnova vodovodních řadů, úprava zpevněných ploch, rekonstrukce celé kanalizace včetně osazení uličních vpustí a úprava komunikací pro automobily a pěší. Cílem navrhované rekonstrukce byla úprava uspořádání v uličním prostoru. Tato úprava mimo jiné zahrnovala zřízení parkovacích zálivů, což prostřednictvím stavebních úprav umožnilo vymezit rozhledové plochy křižovatek a tím pádem zajistila větší bezpečnost na ulici. Změnou stavebního uspořádání došlo k zúžení vozovky, jehož účelem bylo snížení rychlosti projíždějící dopravy a zkrácení vzdálenosti při přecházení vozovky. Rekonstrukce prostoru ulice se změnou stavebního uspořádání byla vhodná s ohledem na usměrnění pohybu chodců a vozidel, oddělení jednotlivých dopravních prostorů, zvýšení bezpečnosti a přehlednosti pěšího i silničního provozu.

Projekt přispěl k řešení dopravy v klidu a ke zlepšení životních podmínek obyvatel přilehlých bytových domů.

 

 

Napište nám váš názor

Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru
Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru
Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru
Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru
Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru
Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru
Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru
Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru
Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru
Karlovy Vary, vnitroblok ulice Závodu míru