Karlovy Vary, vnitroblok ulice Karlovarská

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města v IOP byl zrealizován další projekt, který byl zaměřen na výstavbu parku v ulici Karlovarská ve Staré Roli. V provedených průzkumech byla tato lokalita vyhodnocena jako typický výdobytek své doby (70. léta) s paneláky v řadě bez zázemí, neosobní, s neutěšenou uměleckou výzdobou a zbytky náhodou přeživších solitér stromů. Kdysi toto místo sloužilo jako park s dětským pískovištěm, lavičkami a komunikacemi pro pěší. V současnosti se zde nachází pouze zeleň ve formě zatravnění, vzrostlých stromů a keřů, zbytky dětského pískoviště a neudržovaná komunikace pro pěší. Většina stávající zeleně je ve velmi špatném stavu, v keřovém porostu se nachází různý odpad, sklo, plasty apod..

Cílem projektu bylo tedy vytvořit prostředí, které bude přínosem v rozvoji a upevnění fyzického i psychického zdraví občanů a přispělo tak k větší spokojenosti a plnohodnotnému životu lidí ve městě i blízkém okolí. Park byl navrhován pro užití široké veřejnosti s nadstandardním vybavením prvků dětského hřiště, hřiště pro školní mládež a také relaxačním vybavením pro dospělé, přičemž byly navrženy 3 samostatné objekty (lanová sestava, fitness, dětské hřiště ve tvaru pirátské lodi).  Součástí projektu byla též výsadba nové zeleně a instalace parkového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stání na kola).

Termín realizace: 2013 - 2014
Celkové náklady: 6,6 mil.
Výše dotace: 5,6 mil.