Karlovy Vary, vnitroblok Truhlářská ulice

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM IOP
Dotace EU
1.100 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
1.300 000,- Kč
Dokončení prací

Obsahem a cílem projektu, vycházejícího ze zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města v IOP, bylo zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Truhlářské ulice pocházejícího ze 70. let minulého století, jenž tyto podmínky neposkytoval. Proto v tomto vnitrobloku došlo k rozšíření možností parkovacích stání pro automobily a k revitalizaci zeleně. Mezi další aktivity patřila úprava komunikací pro automobily a pěší, úprava zpevněných ploch, osazení uličních vpustí - kanalizace a úpravy mobiliáře. Projekt přispěl k řešení dopravy v klidu a ke zlepšení životních podmínek obyvatel přilehlých bytových domů.

Součástí řešení je tedy návrh úpravy stávajících parkovacích státní a výstavba 27 nových + 2 stání pro vozidla zdravotně tělesně postiženích osob (která v současné době nejsou v lokalitě řešena vůbec). Stávající parkovací stání absolutně nevyhovují současným trendům zvyšujícímu se počtu aut v rodině a velikosti aut. K parkovacím místům budou zřízeny cesty pro pěší, aby se předešlo znehodnocování nově zatravněného povrchu z důvodu zkracování cesty od parkoviště k obytným domům.

 

 

Napište nám váš názor

Karlovy Vary, vnitroblok Truhlářská ulice