Karlovy Vary - Venkovní bazén

Dokončeno
Zdroj financování
Regionální operační program NUTS II Severozápad
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM ROP
Dotace EU
15 878 047,60 Kč
Celkové výdaje projektu
18 680 056,01 Kč
Dokončení prací

Nový venkovní bazén bude vybudován v mírném svahu nad stávajícím bazénovým centrem, které bude sloužit jako technologické a šatnové zázemí (šatny, toalety, občerstvení) pro nově budovaný bazén. Součástí venkovního bazénu budou i nově vybudovaná zázemí (toalety, sklad), příslušné pochozí plochy, dětské hřiště a hřiště pro plážový volejbal. Na pozemku budou provedeny sadové úpravy a bude zatravněn.

Víceúčelový bazén, zhotovený z nerezové oceli, bude obdélníkového tvaru o základních rozměrech 25 x 15,4 m a bude rozdělen na část plaveckou a relaxační. Hloubka plavecké části bazénu bude proměnná od 1,2 m do 1,6 m, relaxační části pak od 0,15 m do 1,6 m. Vstup do bazénu bude umožněn integrovaným schodištěm nebo třemi zapuštěnými žebříky, případně vstupem pro handicapované.

Projekt je rozdělen do dvou etap. První etapa byla zahájena 17.12.2013 a bude ukončena 30.4.2015. Druhá etapa bude zahájena 1.5.2015. Ukončení projektu se plánuje na 30.9.2015.

Do přípravy, realizace a udržitelnosti projektu (budoucí provozovatel) je zapojen i partner, který s nositelem investičního záměru spolupracuje. Tímto partnerem je KV Arena, s.r.o.

Projekt "Karlovy Vary - Venkovní bazén" je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/75.01330

 

Napište nám váš názor

Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén