Karlovy Vary - Venkovní bazén

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Nový venkovní bazén bude vybudován v mírném svahu nad stávajícím bazénovým centrem, které bude sloužit jako technologické a šatnové zázemí (šatny, toalety, občerstvení) pro nově budovaný bazén. Součástí venkovního bazénu budou i nově vybudovaná zázemí (toalety, sklad), příslušné pochozí plochy, dětské hřiště a hřiště pro plážový volejbal. Na pozemku budou provedeny sadové úpravy a bude zatravněn.

Víceúčelový bazén, zhotovený z nerezové oceli, bude obdélníkového tvaru o základních rozměrech 25 x 15,4 m a bude rozdělen na část plaveckou a relaxační. Hloubka plavecké části bazénu bude proměnná od 1,2 m do 1,6 m, relaxační části pak od 0,15 m do 1,6 m. Vstup do bazénu bude umožněn integrovaným schodištěm nebo třemi zapuštěnými žebříky, případně vstupem pro handicapované.

Projekt je rozdělen do dvou etap. První etapa byla zahájena 17.12.2013 a bude ukončena 30.4.2015. Druhá etapa bude zahájena 1.5.2015. Ukončení projektu se plánuje na 30.9.2015.

Do přípravy, realizace a udržitelnosti projektu (budoucí provozovatel) je zapojen i partner, který s nositelem investičního záměru spolupracuje. Tímto partnerem je KV Arena, s.r.o.

Projekt "Karlovy Vary - Venkovní bazén" je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Plánované ukončení projektu: 30. 9. 2015
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/75.01330
Celkové náklady: 18.680.056,01 Kč
Výše dotace: 15.878.047,60 Kč
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén
Karlovy Vary - Venkovní bazén