Karlovy Vary - UNESCO

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 mil. Kč. Tato částka bude použita na pokrytí rekonstrukce Zámecké věže Karla IV. – Expozice UNESCO. Cílem tohoto projektu je efektivní využití potenciálu cestovního ruchu ve městě a zkvalitnění úrovně infrastruktury cestovního ruchu v historickém centru lázeňské zóny. Tímto projektem se naplňuje cíl a opatření UNESCO management plánu v bodě č. 6 „Zajistit opravy a zpřístupnit Zámeckou věž, včetně historického suterénu“.

 

Zámecká věž