Karlovy Vary, revitalizace veřejného prostoru části sídliště ulice Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM IOP
Dotace EU
10 100 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
11 900 000,- Kč
Dokončení prací

Cílem projektu je revitalizace veřejného prostranství v prostoru Janáčkova a Fibichovy ulice ve Staré Roli.

Stavba byla provedena v jedné etapě. Komunikace byly z části rozšířené tak, aby se dalo parkovat po obou stranách, průběžný jednosměrný jízdní pruh má minimální šířku 3,50m a je na několika místech vychýlen do šikany z důvodu zpomalení projíždějících aut. Křižovatka obou ulic bude tvarově upravena nakolmením a zúžením. Je zde prodloužen chodník a vytvořeno místo pro přecházení s šířkou vozovky 4m.

V první části Janáčkovy ulice je vpravo místo podélných stání 20 kolmých, celkový počet stání bude 37. V dalším úseku podél areálu MŠ byla přidána šikmá stání. Za areálem MŠ bude vpravo posunut chodník a tím bude umožněno zřídit podélná a protilehlá kolmá parkovací stání díky malému zásahu do travnaté plochy. Celkem je v této části 6 šikmých, 5 podélných a 13 kolmých stání. V celé Janáčkově ulici se počet stání zvýší o 20.

Fibichova ulice v místě napojení na ul. Závodu Míru nemůže být rozšířená o parkovací pruh kvůli navazujícím pozemkům v soukromém vlastnictví. Za křížením s Janáčkovou je na více místech rozšíření vozovky a vznikne tak 27 nových stání. Kolmá stání před areálem školky budou zčásti dne mít režim na parkovací hodiny (max. 30 minut) pro návštěvníky školky.

Další parkovací stání vznikly ve vnitrobloku mezi č.p. 583 a 588-589. Místo části travnaté plochy je navrženo 15 parkovacích míst. Pro kontejnery na komunální odpad jsou vytvořeny plochy zpevněné betonovou dlažbou. Je upraveno nové místo pro kontejnery na tříděný odpad na nároží proti areálu školky. Pro pěší jsou navrženy nové spojovací chodníky za blokem domů č.p. 765-766. Dále jsou navrženy chodníky k dětskému hřišti a k č.p. 583. Povrch chodníků se předpokládá živičný nebo z betonové dlažby. Ostatní stávající chodníky byly opraveny. Celkem se jedná o 740 m2 nových chodníků a 250 m2 nových pěšin s hlinitopísčitým povrchem. Podél pěšin a chodníků budou osazeny lavičky. V rámci vegetačních úprav bude vybudován parčík s hřištěm.

 

Napište nám váš názor