Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM IOP
Dotace EU
5 000 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
5 900 000,- Kč

Projekt vychází z Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary v IOP, který byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27.3.2009. Ulice Hlávkova i Smetanova jsou součástí zóny IPRM. Předmětem realizace projektu je rekonstrukce místních komunikací funkční skupiny C (obslužná komunikace) v Karlových Varech na funkční skupinu D1 (Obytná zóna).

Současný stav komunikací je nevyhovující, i vzhledem k bezpečnosti je nutná celková rekonstrukce. Stavba byla prováděna v jedné etapě. Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice se dotkla ulice Smetanovy a Hlávkovy. V ulici Smetanova nová trasa byla získána vyrovnáním stávající osy s ohledem na polohu stávajících obrub, z tohoto důvodu je zachována cca stávající trasa. Trasu tvoří přímá délka 102,22 m. Začátek trasy byl zvolen v místě křížení s ulicí Svobodova, konec průsečíku trasy s ulicí Hlávkova. V Hlávkově ulici oproti stávajícímu stavu dojde k prodloužení až k ulici Dvořákova, do které bude napojena. Trasa byla navržena s ohledem na polohu stávajícího levostranného oplocení a umístění šikmého stání. Trasa se skládá z přímých úseků a z prostých směrových oblouků o poloměru 100m. V rámci stavby jsou navrženy hmatové úpravy. V místech napojení na stávající stav a trase průběžného chodníku ve Dvořákově, Svobodově a Školní ulici. V místě snížených obrub bude zřízen varovný pás šířky 0,4 m. V místě napojení na vodící linii chodníku ve Dvořákově reliéfní úpravou povrchu a kontrastní barvy (červená), vnímatelných slepeckou holí a nášlapem pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu orientace.

 

Napište nám váš názor

Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice
Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice
Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice
Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice
Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice