Karlovy Vary, Revitalizace lokality sídliště za Lidovým domem ve Staré Roli

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Prostor náměstíčka mezi školou, poštou a Lidovým domem, tedy celkovou revitalizaci zeleně s vyřešením příjezdů ke všem dotčeným budovám vč. zásobování, dále pak dopravu v klidu zejména ve vztahu k poště. Celkovou stavební úpravu parkoviště mezi obchodním domem COOP a objektem kina vč. Lidového domu. Stavební úprava se rozšíří i na prostor demolovaných garáží. Revitalizace stávajícího parku mezi bytovým domem Dvořákova, ulicí Hlávkovou, poštou a obchodním centrem COOP. Smyslem těchto úprav je kromě revitalizace zeleně zlepšení technického stavu stávajících chodníků a komunikací, a to včetně rozšíření, nových tras apod. Prostor u Hlávkovy ulice, zde dojde k rekonstrukci stávajících komunikací. Jde pouze o zlepšení stávajícího technického stavu.

Termín realizace: 11/2015
Celkové náklady: 23,3 mil. Kč
Výše dotace: 19,8 mil. Kč