Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
943 663,- Kč
Celkové výdaje projektu
1 606 676,- Kč
Dokončení prací

Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny realizací opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a ke omezení vzniku rizikové situace za povodně. Odbahněním rybníků se zvětšily jejich retenční prostory. Stavebními úpravami t.j. opravou výpustného zařízení a zpevněním břehu došlo ke zvýšení bezpečnosti každého vodního díla, což značně přispěje k omezení rizika při povodni.

Registrační číslo:CZ.1.02/6.4.00/08.03476

 

Napište nám váš názor

Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"
Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"
Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"
Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"