Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny realizací opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a ke omezení vzniku rizikové situace za povodně. Odbahněním rybníků se zvětšily jejich retenční prostory. Stavebními úpravami t.j. opravou výpustného zařízení a zpevněním břehu došlo ke zvýšení bezpečnosti každého vodního díla, což značně přispěje k omezení rizika při povodni.

Termín realizace: 07.01.2011
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03476
Celkové náklady: 1 606 676,- Kč
Výše dotace: 943 663,- Kč
Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"
Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"
Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"
Karlovy Vary - odbahnění lázeňských rybníků "Rokosák I a II"