Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda - dílčí úprava

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Samotný projekt/předmět rekonstrukce je zaměřen na provedení dílčích úprav a částečné obnovy Mlýnské kolonády v Karlových Varech. Díky realizaci projektu dojde k rozsáhlým, ale i dílčím úpravám stávajícího objektu kolonády, sanaci nosných konstrukcí, spodní stavby, pískovcových obkladů, uměleckých prvků a skalního masivu za Mlýnským pramenem.

Dále dojde k opravám statických závad, zatékání do konstrukcí, dlažeb, schodišť, kanalizačních a termominerálních rozvodů ve spodní stavbě, oken, dveří, omítaných povrchů, střešních konstrukcí, a v případě potřeby i v rámci budoucí opravy revidovaných, v současnosti nepřístupných konstrukcí a prostorů.

Projekt bude také řešit obnovení původního pasivního odvětrávání podle arch. Zítka. S ohledem na vytvoření adekvátně reprezentačního veřejného prostoru Karlových Varů bude v objektu navržené nové osvětlení a ozvučení tak, aby výsledný stav odpovídal dnešním požadavkům na moderní slavnostní lázeňský veřejný a promenádní prostor. Součástí zkvalitnění prostoru bude i nová úprava orchestřiště a rekonstrukce přelivných váz a vývěrů jednotlivých pramenů. Součástí rekonstrukce pramenů bude i nová technologická hlavice sloužící k přesnému měření systému minerálních pramenů. Dílčí součástí projektu bude také návrh nové vyhlídkové plošiny v zadním traktu kolonády sloužící k prezentaci jednoho z mála exponovaných skalních vývěrů v Čechách a s ní související zkvalitnění prostorů zadního traktu sloužícího k pohybu veřejnosti.

Předpokládaný termín realizace: 4/2018 – 06/2023
Reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812
Celkové náklady: 95 087 269,00 Kč s DPH
Dotace EU + SR: 76 889 737,80 Kč s DPH
Vlastní zdroje financování: 8 543 304,20 Kč s DPH