Karlovy Vary, jezero Odeř

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Projekt řeší obnovu náhonu a propustků, který napájí historickou vodní nádrž "Jezero" v katastrálním území Lužec u Nejdku v Karlovarském kraji. Jezero se nachází v lesním komplexu. V současné době je technické provedení náhonu ve stavu, který nezaručuje jeho provozuschopnost a tím i dlouhodobou funkci dané vodní plochy a biotopové cennosti.

Cílem projektu je obnova funkce původního náhonu zajišťujícího přítok do vodní nádrže Jezero, čímž se zajistí zachování historických vodních prostor situovaných v širších zájmových lesních pozemcích. Bez realizace projektu by časem došlo ke značnému omezení zátopového prostoru vodní nádrže Jezero. Opatřením projektu dojde ke stabilizaci biotopu zvlášť chráněných druhů (rak říční,vrbina kytkokvětá, bazanovec kytkokvětý, čolek horský, vážka běloústá) a významných druhů (bublinatka menší).

Termín realizace: 01.07.2014 - 30.09.2014
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/19932
Celkové náklady: 745 033,- Kč
Výše dotace: 598 248.70,- Kč

 

Karlovy Vary, jezero Odeř
Karlovy Vary, jezero Odeř